Hoppa till innehållet
30 maj - 31 oktober 2022

Den första boken som skrivits på svenska och utifrån svenska förhållanden om Bowens systemteori!

 Hur påverkar generationerna och medlemmar i familjen varandra? Bowens systemteori utvecklades i USA och introducerades i Sverige från 1980-talet. Sammanhanget och familjesystemet vi föds in i, den ärvda stressen från tidigare generationer och mycket mer får konsekvenser för vilka vi är. Med ökad kunskap och familjediagram som verktyg kan man kartlägga sitt familjemönster och få en djupare förståelse för sig själv och andra familjemedlemmar. Antologin bidrar både med teoretisk kunskap, personliga utvecklingsresor och praktiska exempel från några yrkesområden.

 

Innehåll

Bowens systemteori – en teori om människan och mänskligt beteende

Berit Sundgren Grinups

Äldst, yngst eller mittemellan – din plats i syskonskaran betyder mer än du tror

Elisabeth Schönbeck

En familjesaga – från okunskap och myt till sökandet efter verklighet och sanning

Kerstin Sofia Andersson

Bowens systemteori i ett familjeperspektiv och i läkarrollen

Karin Bengtsson

Murray Bowens systemteori från mitt perspektiv

Ulla Dröschmeister

Vidgat synsätt på projektorganisationer

Anna-Karin Andersson

Öka ditt lugn och förbättra dina relationer

Berit Sundgren Grinups

”Den stressade organisationen – varför smarta företag gör korkade saker”

 

Beställ boken från Berit Sundgren Grinups, berit.grinups@outlook.com eller 070-6182310.

Priset är 200 kr plus ev. porto

 

Den första boken som skrivits på svenska och utifrån svenska förhållanden om Bowens systemteori!
30 maj

 Hur påverkar generationerna och medlemmar i familjen varandra? Bowens systemteori utvecklades i...

By Formsmedjan. Powered by Yago